2.1.1 Gedung/Ruang

NO

Aspek Sarana dan Prasarana

Bukti Fisik

2.1

Prasarana

2.1.1

Geduang / Ruang

1

Luas gedung/ruang perpustakaan

Denah ruang perpustaaan

Rekap luas gedung/ruang perpustakaan

—————————————————————————————————————-

2

Luas area koleksi

Rekap luas area koleksi
—————————————————————————————————————-

3

Luas area pemustaka

Rekap luas area pemustaka
—————————————————————————————————————-

4

Luas area untuk staf

Rekap luas area staf
—————————————————————————————————————-

5

Luas area lain

Rekap luas area lain
—————————————————————————————————————-

6

Ruang/area yang tersedia di perpustakaan

Daftar ruang/area yang tersedia di perpustakaan
1,325 Views