2.1.1 Gedung/Ruang

NO

Aspek Sarana dan Prasarana

Jawaban

2.1

Prasarana

2.1.1

Gedung/Ruang

1

Luas gedung/ruang perpustakaan

a.

b.

c.

d.

e.

1500 m² atau lebih

1000 – 1499 m²

500 – 999 m²

250 – 499 m²

kurang dari 250 m²

—————————————————————————————————————–

2

Luas area koleksi

a.

b.

c.

d.

e.

600 m ²atau lebih

450 – 599 m²

300 – 449 m²

150 – 299 m²

kurang dari 150 m²

—————————————————————————————————————–

3

Luas area pemustaka

a.

b.

c.

d.

e.

400  m²atau lebih

300 – 399 m²

200 – 299 m²

100 – 199 m²

Kurang dari 100 m²

—————————————————————————————————————–

4

Luas area untuk staf

a.

b.

c.

d.

e.

150 m² atau lebih

100 – 149 m²

50 – 99 m²

30 – 49 m²

Kurang dari 30 m²

—————————————————————————————————————–

5

Luas area lain

a.

b.

c.

d.

e.

75 m² atau lebih

50 – 74 m2

25 – 49 m²

15 – 24 m²

Kurang dari 15 m²

—————————————————————————————————————–

6

Ruang/area yang tersedia di perpustakaan

a.

Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, dan multimedia, diskusi dan baca khusus

b.

Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, multimedia, dan diskusi

c.

Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, dan multimedia

d.

Ruang/area koleksi, baca, dan sirkulasi

e.

Ruang/area koleksi dan baca
822 Views