2.1.2 Kondisi

NO

Aspek Sarana dan Prasarana

Bukti Fisik

2.1.2

Kondisi

7

Kebersihan gedung dan ruangan

Foto ruang perpustakaan yang menggambarkan kebersihan
—————————————————————————————————————-

8

Pencahayaan

Foto ruang perpustakaan yang menggambarkan pencahayaan
—————————————————————————————————————-

9

Sirkulasi udara

Foto ruang perpustakaan yang menggambarkan sirkulasi udara
—————————————————————————————————————-

10

Letak/Lokasi Perpustakaan

Denah Letak/Lokasi Perpustakaan di dalam peta perguruan tinggi
—————————————————————————————————————-

11

Rak Buku

Rekap jumlah rak buku beserta letaknya
—————————————————————————————————————-

12

Rak Jurnal

Rekap jumlah rak jurnal beserta letaknya
—————————————————————————————————————-

13

Rak Surat Kabar

Rekap jumlah rak surat kabar beserta letaknya
—————————————————————————————————————-

14

Rak multimedia

Rekap jumlah rak multimedia beserta letaknya
—————————————————————————————————————-

15

Rak Buku Referensi

Rekap jumlah rak buku referensi beserta letaknya
—————————————————————————————————————-

16

Rak displai Buku Baru

Rekap jumlah rak displaibuku barubeserta letaknya
—————————————————————————————————————-

17

Jumlah rak Audio Visual dan memenuhi kelayakan

Rekap jumlah rak Audio Visual beserta letaknya
—————————————————————————————————————-

18

Sarana penyimpanan katalog

Rekap sarana penyimpanan katalog

Photo/printscreen

—————————————————————————————————————-

19

Jumlah papan pengumuman

Rekap dan foto jumlah papan pengumuman
—————————————————————————————————————-

20

Jumlah meja baca

Rekap jumlah meja baca
—————————————————————————————————————-

21

Jumlah meja sirkulasi (manual dan otomasi)

Rekap jumlah meja sirkulasi
—————————————————————————————————————-

22

Jumlah meja kerja petugas

Rekap jumlah meja kerja petugas
—————————————————————————————————————-

23

Jumlah kursi baca

Rekap jumlah kursi baca
902 Views