2.1.3 Peralatan Multi Media

NO

Aspek Sarana dan Prasarana

Bukti Fisik

2.1.3

Peralatan Multi Media

24

Jumlah televisi

Rekap  dan foto jumlah Televisi beserta tahun pembuatannya
—————————————————————————————————————-

25

VCD dan DVD  player

Rekap  dan foto jumlah VCD dan DVD  player beserta tahun pembuatannya
—————————————————————————————————————-

26

Jumlah scanner

Rekap  Jumlah scanner
459 Views