2.1.3 Peralatan Multi Media

NO Aspek Sarana dan Prasarana

Jawaban

2.1

Prasarana

2.1.3

Peralatan Multi Media

24

Jumlah Televisi

a.

b.

c.

d.

e.

5 buah atau lebih

4 buah

3 buah

2 buah

Kurang dari 2 buah

—————————————————————————————————————–

25

VCD dan DVD  player

a.

b.

c.

d.

e.

10 buah atau lebih

7 – 9 buah

4 – 6 buah

1 – 3 buah

Tidak ada

—————————————————————————————————————–

26

Jumlah scanner

a.

b.

c.

d.

e.

7 buah atau lebih

6 buah

5 buah

4 buah

Kurang dari 4 buah

 

476 Views