Data Anggota
Lihat Daftar
NIM/ ID Anggota tidak boleh kosong.
Tempat Lahir tidak boleh kosong.
Pilih salah satu jenis kelamin.
Prodi/ Bagian tidak boleh kosong.
Nama tidak boleh kosong.
Tanggal Lahir tidak boleh kosong.
Alamat tidak boleh kosong.
No. HP tidak boleh kosong.
KTP tidak boleh kosong.
Foto tidak boleh kosong.