Data Usulan Buku
Home     Lihat Daftar
ISBN tidak boleh kosong.
Tempat terbit tidak boleh kosong.
Tahun tidak boleh kosong.
Cetakan tidak boleh kosong.
Nama yang mengusulkan tidak boleh kosong.
Judul Buku yang di usulkan tidak boleh kosong.
Nama pengarang tidak boleh kosong.
Nama penerbit tidak boleh kosong.
Nama Prodi tidak boleh kosong.
Cover Buku tidak boleh kosong.