4.1 Kepala Perpustakaan

NO

Aspek Tenaga perpustakaan

Jawaban

4.1

Kepala Perpustakaan

1

Status kepala perpustakaan

a.

b.

c.

d.

e.

Fungsional pustakawan (profesional)

Fungsional dosen bidang perpustakaan

Fungsional dosen

Pegawai tetap non fungsional

Pegawai honorer

—————————————————————————————————————–

2

Jenjang pendidikan kepala perpustakaan

a.

S2 perpustakaan atau lebih tinggi

b.

S2 nonperpustakaan atau lebih tinggi ditambah diklat kepustakawanan

c.

S1 perpustakaan atau S1 non perpustakaan ditambah diklat kepustakawanan

d.

D2/D3 perpustakaan

e.

D2/D3 Nonperpustakaan atau lebih rendah

—————————————————————————————————————–

3

Peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll. dalam bidang perpustakaan) dalam 3 tahun terakhir

a.

b.

c.

d.

e.

10 kali atau lebih

8 – 9 kali

6 – 7 kali

4 – 5 kali

Kurang dari 3 kali

 

804 Views