4.2.3 Pendidikan

NO

Aspek Tenaga perpustakaan

Jawaban

4.2

Kepala Perpustakaan

4.2.3

Pendidikan

6

Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / bimtek perpustakaan

a.

b.

c.

d.

e.

6 orang atau lebih

5 orang

4 orang

3 orang

Kurang dari 3 orang

 

326 Views