4.2.1 Pustakawan

NO Aspek Tenaga perpustakaan

Jawaban

4.2

Kepala Perpustakaan

4.2.1

Pustakawan

4

Jumlah pustakawan (profesional)

a.

b.

c.

d.

e.

6 orang atau lebih

5 orang

4 orang

3 orang

Kurang dari 3 orang

 

567 Views